deyimlerimiz.com

Çekiver kuyruğunu deyimi:

Çekiver kuyruğunu deyiminin anlamı ve açıklaması

"Artık ondan hayır bekleme" anlamında kullanılan bir söz

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.