deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Çenesini kapamamak deyimi:

Çenesini kapamamak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Konuşmaya devam etmek.
"Müdür bir saattir çenesini kapamıyor."

2. Konuşmasına engel olmamak.
"Çocuğun çenesini kapama, bildiklerini anlatsın."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.