deyimlerimiz.com

Politika yapmak deyimi:

Politika yapmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir işi çözümlemek için politika yolunu kullanmak.
"Yanlış politika yapıyorsun, politikanı değiştir."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.