deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Cevapsız kalmak deyimi:

Cevapsız kalmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Cevap alınamamak.
"Lütfen sorduğum sorular cevapsız kalmasın."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.