deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Çevreyi süzmek deyimi:

Çevreyi süzmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Gözleriyle dikkatlice bakıp etrafını incelemek.
"Çevreyi süzmeyi bırak da işimize bakalım."
"Sen bekle ben çevreyi süzüp geleceğim."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.