deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Emdiği helal süt haram olmak deyimi:

Emdiği helal süt haram olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Herhangi bir isteğinin yapılmamasından sonra ilenmek.
"Bana iki gün izin vermezse, emdiği helal süt haram olsun."
"Beni maç kadrosuna almazsa, emdiği helal süt haram olsun."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.