deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Çıkarı olmak deyimi:

Çıkarı olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir menfaat, yarar beklemek.
"Çıkarı olmasa kalkıp buralara gelmezdi."
"Senin iyi tanırım, çıkarın olmasa yaralı parmağa işemezsin."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.