deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Çocuk yuvası deyimi:

Çocuk yuvası deyiminin anlamı ve açıklaması

Çalışan kadınların küçük çocuklarını sabah bırakıp akşam aldıkları bakımevi.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.