deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Çürüğe çıkarmak deyimi:

Çürüğe çıkarmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir nesneyi işe yaramayacak durumda olmasından dolayı kullanmamak.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.