deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Dağarcığındakini çıkarmak deyimi:

Dağarcığındakini çıkarmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bildiği tüm bilgileri ortaya koymak.
"Deyimler konusunda dağarcığındakini çıkardı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.