deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Deniz zebercetleri deyimi:

Deniz zebercetleri deyiminin anlamı ve açıklaması

Denizin sarımtırak, yeşil parıltılar halinde görünüşü.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.