deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Dilinin cezasını bulmak deyimi:

Dilinin cezasını bulmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Konuşma edebini bilmeyen, nerede ne söyleyeceğini düşünemeyen bir kişinin konuşmaları nedeniyle zarar görmek.
"Artık akıllanmıştı, dilinin cezasını bulmak istemiyordu."
"Dilinin cezasını bulduğu için, bugün evden çıkmayacak."
"Çok konuşunca, bazen dilinin cezasını da buluyorsun."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.