deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Diskur geçmek deyimi:

Diskur geçmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Nutuk verir gibi konuşmak.
"Diskur geçmeyi biliyorsun, ama iş olunca yoksun."
"Hemen gitmemiz lazım, diskur geçmeyi bırak."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.