deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Diz çökmek deyimi:

Diz çökmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Dizini yere koyarak oturmak.
"Hepimiz diz çökerek oturmuş, söylenenleri dikkatle dinliyorduk."

2. Güçlünün egemenliğini kabul etmek, teslim olmak.
"Düşman askerleri önümüzde diz çökmüşlerdi."
"Diz çökmek onun gibi delikanlıya hiç yakışmadı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.