deyimlerimiz.com

Düşünceye varmak deyimi:

Düşünceye varmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir görüşe veya karara varmak, bir inanca ulaşmak.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.