deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ehlisalip / ehli salip deyimi:

Ehlisalip / ehli salip deyiminin anlamı ve açıklaması

XI. ve XII. yüzyıllarda Batılı Hristiyanlarca kutsal yerleri Müslümanların elinden almayı amaçlayan seferlere katılan kimse. Haçlılar.
"Büyük ehlisalip ordusu harekete geçmiş."
"İçimizde dost görünen hain ehlisalip gruplar da var."

Doğrusu ehlisalip şeklindedir, deyim değil isimdir.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.