deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ekmeğine kan doğramak deyimi:

Ekmeğine kan doğramak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir kimseyi acılar içinde bırakacak davranışta bulunmak.
"O adamın ekmeğine kan doğramaya utanmıyor musun?"
"Sen sen ol, asla birinin ekmeğine kan doğrama."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.