deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Eksik doldurmak deyimi:

Eksik doldurmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir boşluğu doldurmak, bulunmayanı tamamlamak.
"Halı sahaya gideceğim, eksik doldurmak çağırdılar."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.