deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

El yazması deyimi:

El yazması deyiminin anlamı ve açıklaması

Yazma kitap.
"Çok eskilerden kalmış bir el yazması satıyordu."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.