deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kendini feda etmek deyimi:

Kendini feda etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şey uğruna zarara uğramayı göze almak.
"Ben senin için kendimi feda etmeye hazırım."
"Sizin için kendimi feda edeceğim, suçu üstleneceğim."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.