deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Eli ayağı bağlı durmak deyimi:

Eli ayağı bağlı durmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Yapmak istediği bir şeyi, bir engel nedeniyle yapamaz durumda olmak.
"Fabrikada elektrikler kesik, elimiz ayağımız bağlı duruyoruz."
"Makinesi bozulmuş, terzinin eli ayağı bağlı duruyor."
"Çocuğun hastalığından dolayı elimiz ayağımız bağlı duruyor, bir yere gidemiyoruz."
"Parası yok ki adamın, eli ayağı bağlı duruyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.