deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Faturasını birine ödetmek deyimi:

Faturasını birine ödetmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Sorumluluğu birine yüklemek.
"Dilerim bu kazanın faturasını da sana ödetmezler."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.