deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Cart kaba kâğıt deyimi:

Cart kaba kâğıt deyiminin anlamı ve açıklaması

Yüksekten atana veya çalımlı bir tavır takınana karşı "Senin bu tavrına değer veren var sanki." anlamında kullanılan bir söz.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.