deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Elinden bir şey düşmemek deyimi:

Elinden bir şey düşmemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şeyle çok fazla ilgilenmek.
"Akşama kadar elinden telefon düşmüyor."
"İki gündür kitaplar elinden düşmüyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.