deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Feragat göstermek deyimi:

Feragat göstermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Hakkından vazgeçmek, el çekmek.
"Uykumdan feragat gösterdim, erkenden geldim."
"Sen alacağında feragat gösterirsen, biz de gösteririz."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.