deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Gelecek kuşak deyimi:

Gelecek kuşak deyiminin anlamı ve açıklaması

İlerideki zamanlarda, aynı zaman dilimi içinde yaşaması beklenen, yaşları birbirine yakın olan kişilerin tümü, yeni nesil, yeni jenerasyon.
"Gelecek kuşaklara yeşil bir Türkiye bırakalım."
"Dünya, kalan miras değil, gelecek nesillere bırakılacak emanettir."
"dersimiz.com gelecek kuşaklara da hizmet edecek inşallah."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.