deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Genizden çıkarmak deyimi:

Genizden çıkarmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Burnu tıkalı gibi konuşmak.
"Sesini genizden çıkarmaktan çok rahatsız, ameliyat olacak."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.