deyimlerimiz.com

Göğüs göğüse deyimi:

Göğüs göğüse deyiminin anlamı ve açıklaması

Biri diğerinin karşısında, anlamına gelir.
"Göğüs göğüse çarpışarak savaşı kazanmışlardı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.