deyimlerimiz.com

Lüzumsuz görmek deyimi:

Lüzumsuz görmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Gereksiz bulmak.
"Çoğu konuşmasını lüzumsuz görüyorum, dinlemek zaman kaybı."
"Şu parayı yanına al, ne olur ne olmaz lüzumsuz görme."
"Lüzumsuz gördüğünüz açık lambaları ve çeşmeleri kapatın."
"Sorunu lüzumsuz gördüğüm için, cevap bile vermeyeceğim."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.