deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Gönlü büyük deyimi:

Gönlü büyük deyiminin anlamı ve açıklaması

Onurlu, gururlu.
"Baban gerçekten gönlü büyük bir insandı."
"Senin gibi gönlü büyük birine bu davranışı yakıştıramadım."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.