deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Görüş bildirmek deyimi:

Görüş bildirmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir konuda elde edilen düşünce ve deneyimleri vermek.
"Anlattıklarınızla ilgili, kısa bir görüş bildirmek isterim."
"Benzer sıkıntıları yaşadığım için görüş bildirmek isterim."
"Yurt dışında yaşamış biri olarak, bu konuda görüş bildirmek ister misiniz?"

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.