deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Götürü pazarlık deyimi:

Götürü pazarlık deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir işin bütünü ile ilgili olarak fiyatı üzerinde anlaşma.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.