deyimlerimiz.com

Gözler önüne sermek deyimi:

Gözler önüne sermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Açıklamak, sergilemek, göstermek, tanıtmak.
"Ortaya çıkan görüntüler, her şeyi gözler önüne sermektedir."
"Aranızda yaşanan her şeyi, gözler önüne sermenize gerek yok."
"İnsan neden her yaptığını paylaşıp, gözler önüne sermek ister?"

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.