deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Gözünde olmamak deyimi:

Gözünde olmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Herhangi bir üzüntü veya zor durum dolayısıyla o şeye değer verecek durumda bulunmamak.
"Sen yeter ki iyileş, araba gözümüzde olmaz."
"İyi bir üniversiteyi kazan, giden para kimsenin gözünde olmaz."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.