deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Gözünü aşk bürümek deyimi:

Gözünü aşk bürümek deyiminin anlamı ve açıklaması

Ondan başka hiçbir şeyi düşünmemek, tamamen ona bağlanmak.
"Belli ki senin gözünü aşk bürümüş, git konuş açıkça."
"Uzak diyarlarda, gözünü memleket aşkı bürümüş."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.