deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Gözünü gözüne dikmek deyimi:

Gözünü gözüne dikmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Başkasının gözüne sürekli olarak bakmak.
"Delikanlı gözünü kızın gözüne dikmiş, onunla göz göze gelmeye çalışıyordu."
"Çocuk gözünü annesinin gözüne dikmiş, dik dik bakıyordu."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.