deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Gözünün ucuyla bakmak deyimi:

Gözünün ucuyla bakmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Belli etmemeye çalışarak, başını çevirmeden göz kenarı ile yandan bakmak.
"Yabancı askerlere gözünün ucuyla bakmaya başladı."
"Dükkanın önünde duran adama gözümün ucuyla baktım."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.