deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Günah keçisi olmak deyimi:

Günah keçisi olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Gerçek sorumluları korumak amacıyla ortaya çıkan olumsuzlukların sebebi olarak gösterilen kişi durumuna gelmek.
"Bu olayda da yine ben günah keçisi oldum."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.