deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ulu orta söz söylemek deyimi:

Ulu orta söz söylemek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Herkesin duyup işitebileceği biçimde, çekinmeksizin konuşmak.
"Bu konuda ulu orta söz söylemeyin, duyan olur."
"Böyle konular hakkında ulu orta söz söylenmez ki!"

2. Bir şeyin aslını bilmeden, düşüncesizce, gelişigüzel konuşmak.
"Ulu orta söz söyleme, sonra başın derde girer."
"Birden ayağa kalkıp ulu orta söz söylemeye başladı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.