deyimlerimiz.com

Güneş açmak deyimi:

Güneş açmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bulutlar dağılıp güneş görünmek.
"Güneş açınca dışarı çıktık."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.