deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Haber geçmek deyimi:

Haber geçmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bilgisayar, teleks, telefon, televizyon vb. ile bilgi iletmek.
"Az önce yine benzine zam haberi geçti."
"Bu konuda babama haber geçmemiz gerek."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.