deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kazı yolarken çıkacak sesi hesap etmek deyimi:

Kazı yolarken çıkacak sesi hesap etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir işe girişirken bütün ayrıntıları hesap etmek.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.