deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Hacet yok deyimi:

Hacet yok deyiminin anlamı ve açıklaması

"Gerekliği yok, gerekli değil, istemez." anlamında kullanılan bir söz.
"Başka söze hacet yok, o ne demek istediğimizi anladı."
"Bu durumda senin konuşmana hacet yok."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.