deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Hatır gönül gözetmemek deyimi:

Hatır gönül gözetmemek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. İsterse en sevdiği ve saydığı olsun, gücenmesini göze alarak doğru bildiğini yapmak.
"Vicdanımı rahatsız eden işlerde, kesinlikle hatır gönül gözetmem."
"Hatır gönül gözetmesek, sizin dediklerinizi yapmazdık."

2. Kırıcı ve saygısızca davranışlarda bulunmak.
"O hatır gönül gözetmez biri oldu çıktı."
"Hatır gönül gözetmeden sofradan kalkıp gittiler."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.