deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Hedef saptırmak deyimi:

Hedef saptırmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Hedefe isabet ettirememek.

2. Öngörülen amaçtan uzaklaştırıp başka bir amacı öne çıkarmak.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.