deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Hemzemin geçit deyimi:

Hemzemin geçit deyiminin anlamı ve açıklaması

Kara yoluyla aynı düzeyde olan tren yolu geçidi.
"Hemzemin geçitten geçip sola dönersen görürsün."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.