deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Her aşın kaşığı deyimi:

Her aşın kaşığı deyiminin anlamı ve açıklaması

Her şeye karışan, her şeye burnunu sokan.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.