deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Horozdan kaçar deyimi:

Horozdan kaçar deyiminin anlamı ve açıklaması

Erkeklere görünmemek, onlardan kaçmak göreneğine aşırı derecede bağlı olan kadın.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.