deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

İkbali sönmek deyimi:

İkbali sönmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Daha önce iyi olan durumu veya işi bozulmak.
"Bana yanlış yapanın, ikbalini söndürürüm."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.