deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

İnkisarı tutmak deyimi:

İnkisarı tutmak deyiminin anlamı ve açıklaması

İlenci gerçekleşmek.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.